1917

Жовтень 1917 рік

Евакуація Юр’ївського вчительського інституту з Прибалтики до м. Херсона

1917

1917

14 листопада 1917 рік

Початок занять Юр’ївського вчительського інститу в м. Херсоні

1917

1918

1 вересня 1918 рік

Юридичне узаконення Юр’ївського вчительського інститу як українського навчального закладу

1918

1919

2 липня 1919 рік

Юр’ївський учительський інститут реорганізовано в Херсонський педагогічний інститут з 4-річним терміном навчання

1919

1919

1919 рік

Створено раду педагогічного інституту і раду студентів

1919

1919-1920

Вересень 1919 рік – лютий 1920 рік

Тимчасово педагогічний інститут не працював у звязку з громадянською війною

1919-1920

1920

2 березня 1920 рік

Відновлено діяльність Херсонського педагогічного інституту

1920

1920

Серпень 1920 рік

Передано педінституту будівлю, майно, навчальне обладнання комерційного училища та помешкання ІІ чоловічої гімназії

1920

1921

1921 рік

Херсонський педагогічний інститут перейменовано в Херсонський інститут народної освіти (ХІНО) з 2-ма факультетами: професійної освіти і соціального виховання

1921

1922

Травень 1922 рік

Інституту передано будівлю І чоловічої гімназії

1922

1922

Серпень 1922 рік

ХІНО переїхав у приміщення II жіночої Маріїнсько- Олександрівської гімназії

1922

1922

1922 рік

При ХІНО відкрито 3-річні підготовчі курси

1922

19221923

1922-1923 н.р.

Перехід до лекційно-семінарської системи навчання

19221923

1923

1923 рік

Підготовчі курси перетворені в робітничий факультет

1923

1924

1924 рік

За ХІНО закріплено помешкання Пушкінської школи і передано 2 студентські інтернати

1924

1924

1924 рік

Створено Правління, яке керувало ХІНО

1924

1924

1924 рік

Створено профспілкову та комсомольську організації ХІНО

1924

1924

24 жовтня 1924 рік

ХІНО присвоєно ім’я Н.К. Крупської

1924

1925

1925 рік

Перший випуск дослідно-показової 7-річної школи при ХІНО

1925

1925

17 листопада 1925 рік

ХІНО відвідав народний комісар освіти УРСР О. Шумський

1925

1925-1926

1925-1926 н.р.

Введено Дальтон-план із застосуванням лабораторно-дослідницького методу навчання

1925-1926

1925-1926

1925–1926 рр.

Вийшли перші «Записки Херсонського інституту народної освіти ім. Н. К. Крупської» у двох частинах

1925-1926

1926

1926 рік

Відкрито педагогічний музей при ХІНО

1926

1927

1927 рік

Надрукована ювілейна збірка викладачів кафедри педагогіки, присвячена 100-тій річниці з дня смерті Й. Песталоцці

1927

1930

1930 рік

ХІНО перетворено у 3-річний інститут соціального виховання

1930

1930

1930 рік

Відкрито заочне навчання

1930

1930

1930 рік

Випуск багатотиражної газети “За кадри”

1930

1933

Серпень 1933 рік

Херсонський інститут соціального виховання ім. Н. К. Крупської перейменовано в Херсонський педагогічний інститут ім. Н. К. Крупської

1933

1935

Червень 1935 рік

Отримано статус Херсонського державного педагогічного інституту ім. Н.К. Крупської

1935

1935

Липень 1935 рік

Закрито історичний факультет та факультет мови і літератури

1935

1936

1936 рік

У ХДПІ створено зоологічний музей, агробіостанцію та ботанічний сад

1936

1936-1937

1936–1937 н.р.

Відкрито географічний факультет та вечірній учительський інститут

1936-1937

1938-1939

1938–1939 н.р.

Відкрито факультет мови і літератури з російським та українським відділеннями

1938-1939

1939

1939 рік

Відкрито робітфак при ХДПІ

1939

1939

1939 рік

Побудовано астрономічний павільйон-обсерваторію

1939

1939

1939-1940 н.р.

Соціалістичне змагання ім. ІІІ Сталінської п’ятирічки з Миколаївським педінститутом

1939

1940

1940 рік

Всесоюзна наукова конференція з української мови на базі ХДПІ

1940

1940

1940 рік

Вийшли “Наукові записки ХДПІ ім. Н.К. Крупської” №1

1940

1941-1944

19 серпня 1941 рік – 13 березня 1944 рік

Роботу ХДПІ ім. Н. К. Крупської перервано у зв’язку з німецько-фашистською окупацією м. Херсона

1941-1944

1944

20 березня 1944 рік

Відновлено роботу ХДПІ ім. Н.К. Крупської (5 факультетів і заочний відділ)

1944

1944

Вересень 1944 рік

Відкрито учительський інститут з 3 відділами

1944

1945

1945 рік

Відкрито ще 2 відділи (української і російської мов та літератур) учительського інституту

1945

1945-1946

1945-1946 н.р.

Відкрито заочний учительський інститут

1945-1946

1945

9 січня 1945 рік

Відновлено роботу вченої ради ХДПІ

1945

1948

1948 рік

Вийшов перший випуск післявоєнних “Наукових записок ХДПІ ім. Н.К. Крупської”

1948

1948

Лютий 1948 рік

Наукова конференція, присвячена ХХХ роковинам Радянської влади на Україні

1948

1948

Листопад 1948 рік

Науково-теоретична студентська конференція до 30-ліття Жовтневої революції

1948

1949

1949 рік

Створено студентське наукове товариство

1949

1949

1949 рік

Вийшли “Наукові записки ХДПІ ім. Н.К. Крупської” № 2, 3

1949

1950

1 вересня 1950 рік

Закрито географічний та історичний факультети ХДПІ

1950

1955

1955 рік

Створено теплицю і тваринник на природничому факультеті

1955

1956-1957

1956–1957 н.р.

Херсонський педінститут розпочав підготовку вчителів широкого профілю

1956-1957

1957

1957 рік

Створено кабінет музики і співів на факультеті мови і літератури

1957

1957

1957 рік

Вийшла монографія директора Г.П. Катренка “Херсонському інститутові – 40 років”

1957

1958

1958 рік

Відкрито нову обсерваторію на фізико- математичному факультеті

1958

1959

1959 рік

Створено механічну майстерню на фізико-математичному факультеті

1959

1959

1959 рік

Відкрито водну станцію на березі Дніпра

1959

1960

1960 рік

Створено гандбольну команду ХДПІ

1960

1960

1960 рік

Створено чоловічий ансамбль «Берізка»

1960

1961

1961 рік

Створено школу юних математиків

1961

1962

1962 рік

Відкрито загальнонауковий факультет ХДПІ (3 відділення)

1962

1963-1965

1963 – 1965 рр.

Сконструйовано перші інститутські навчальні пристрої, навчальну машину “Школяр”, автоматизований клас для програмованого контролю знань

1963-1965

1964

1964 рік

Відкрито при кафедрі фізики науково-дослідну лабораторію високотемпературних напівпровідників та спеціальних сплавів

1964

1964

1964 рік

Створено факультет громадських професій

1964

1965

1965 рік

Організовано 8-місячні підготовчі курси до вступу в ХДПІ

1965

1965

1965 рік

Факультет мови і літератури реорганізовано в філологічний факультет з українським та російським відділеннями

1965

1965-1966

1965–1966 н.р.

На всіх факультетах введено вивчення курсу «Технічні засоби навчання»

1965-1966

1966

1966 рік

Створено вчені ради факультетів

1966

1966

1966 рік

На філологічному факультеті відкрито відділення для підготовки вчителів російської мови і літератури для Узбецької РСР та Каракалпакської автономної республіки

1966

1967

1967 рік

Створено раду молодих учених

1967

1967

1967 рік

Уперше студентські наукові роботи потрапили на республіканський конкурс

1967

1967

1967 рік

Створено художню раду ХДПІ

1967

1967

1967 рік

ХДПІ нагороджено Почесною грамотою Президії Верховної Ради УРСР

1967

1967

1967 рік

Відкрито новий студентський гуртожиток

1967

1969

1969 рік

Республіканська науково-пракитична конференція, присвячена 100-річчю від дня народження Н.К. Крупської

1969

1970

1970 рік

Відкрито школу юних педагогів

1970

1970

1971 рік

Відкрито кафедру анатомії та фізіології людини і тварин

1970

1972

1972 рік

Створено науково-дослідний сектор ХДПІ

1972

1973

1973 рік

Відкрито загальнотехнічний факультет

1973

1973

1973 рік

Відкрито підготовче відділення

1973

1975

1975 рік

Створено службу науково-технічної інформації ХДПІ

1975

1977

1977 рік

Відкрито педагогічний факультет

1977

1978

24 листопада 1978 рік

Відкрито новий головний корпус ХДПІ ім. Н. К. Крупської

1978

1980

1980 рік

Відкрито новий гуртожиток №3

1980

1986

1986 рік

Створено раду інституту з нових інформаційних технологій навчання

1986

1986

1986 рік

Відкрито факультет іноземних мов

1986

1989

1989 рік

Відкрито корпус філологічного факультету

1989

1990

1990 рік

Розпочато експеримент із упровадження концепції безперервної педагогічної освіти

1990

1991

17 вересня 1991 рік

Підготовче відділення реорганізовано в факультет довузівської підготовки

1991

1991

1991 рік

Відкрито міжвузівську наукову лабораторію естетичного виховання АПН України

1991

1991

1991 рік

Створено лабораторію із вивчення регіонального історично-культурного типу Півдня України

1991

1991

1991рік

Засновано Південно-Український навчально-методичний регіональний центр «Пілотні школи»

1991

1992

1992 рік

На базі філологічного факультету створено 3 нові факультети: додаткових педагогічних спеціальностей і перепідготовки кадрів, української філології та зарубіжної філології

1992

1992

1992 рік

Відкрито аспірантуру ХДПІ

1992

1993

Листопад 1993 рік

Створено ансамбль танцю «Сузір’я»

1993

1994

1994 рік

Відкрито факультет фізичного виховання та спорту

1994

1994

1994 рік

Відкрито Академічний ліцей при ХДПІ

1994

1994

1994 рік

Останній випуск студентів “узбецького” відділення

1994

1995

27 червня 1995 рік

Створено службу охорони праці

1995

1995

1995 рік

Відкрито історико-правознавчий факультет

1995

1996

1996 рік

На базі факультету додаткових педагогічних спеціальностей та перепідготовки кадрів створено правовий факультет

1996

1996

1996 рік

Факультет довузівської підготовки реорганізовано в центр довузівської підготовки ХДПІ ім. Н.К. Крупської

1996

1998

1998 рік

Відкрито художньо-педагогічний факультет

1998

1998

1998 рік

Історико-правознавчий факультет реорганізовано в історичний

1998

1998

1998 рік

Факультет зарубіжної філології реорганізовано в факультет іноземної філології

1998

1998

1998 рік

Правовий факультет реорганізовано в соціально-правовий факультет

1998

1998

25 травня 1998 рік

Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.1998 №744 ХДПІ реорганізовано в Херсонський державний педагогічний університет (ХДПУ)

1998

1998

Жовтень 1998 рік

Вийшов перший номер газети ХДПУ та Академічного ліцею при ХДПУ “Кафедра”

1998

1998

Листопад 1998 рік

Створено навчальний студентський театр “Студі-Арт”

1998

1999

Вересень 1999 рік

Створено громадську юридичну консультацію

1999

1999

1999 рік

Створено відділ міжнародних зв’язків ХДПУ

1999

1999

1999 рік

Відкрито факультет перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів

1999

2000

2000 рік

Засновано симфонічний оркестр ХДПУ

2000

2000

Вересень 2000 рік

Відкрито Центр іспанської мови та культури

2000

2001

2001 рік

Соціально-правовий факультет реорганізовано в економіко-правовий

2001

2001

2001 рік

Відкрито видавництво ХДПУ

2001

2002

25 січня 2002 рік

Навчальному студентському театру “Студі-Арт” присвоєно звання “Народний художній колектив”

2002

2002

Березень 2002 рік

Візит до університету Предидента України Л.М. Кучми

2002

2002

Травень 2002 рік

Створено спеціалізовану вчену раду К.67.053.01 із захисту кандидатських дисертацій з трьох педагогічних спеціальностей: 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова); 13.00.02 – теорія та методика навчання (російська мова); 13.00.07- теорія та методика виховання

2002

2002

Вересень 2002 рік

Відкрито музей історії університету

2002

2002

31 жовтня 2002 рік

Музею історії ХДПУ присвоєно звання “Народний”

2002

2002

16 листопада 2002 рік

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 №641-р ХДПУ реорганізовано в Херсонський державний університет (ХДУ)

2002

2002

2002 рік

Відкрито Центр польської мови та культури

2002

2002

2002 рік

Створено Інформаційно-навчальний центр землевпорядкування

2002

2003

2003 рік

Психолого-природничий факультет реорганізовано в Інститут природознавства

2003

2003

2003 рік

Факультет іноземної філології реорганізовано в Інститут іноземної філології

2003

2003

2003 рік

Інженерно-педагогічний факультет реорганізовано в інженерно-технологічний факультет

2003

2003

2003 рік

Вийшов інформаційно-методичний журнал видавництва ХДУ “Печатное слово”

2003

2003

2003 рік

Відкрито соціально-психологічний факультет

2003

2003

Листопад 2003 рік

Відкрито Центр турецької мови та культури

2003

2003

2003 рік

Економіко-правовий факультет реорганізовано в економіко-юридичний

2003

2003

2003 рік

Художньо-педагогічний факультет реорганізовано у факультет культури і мистецтв

2003

2003

2003 рік

Факультет початкового навчання реорганізовано у факультет дошкільної та початкової освіти

2003

2003

2003 рік

Факультет української філології реорганізовано у факультет філології та журналістики

2003

2003

2003 рік

Відбувся пуск двох автономних газових котелень

2003

2004

2004 рік

Відкрито нову роздягальню для студентів

2004

2004

2004 рік

Розпочала роботу спеціалізована вчена рада К 67.053.02 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.02 – російська література

2004

2004

2004 рік

На базі соціально-психологічного та історичного факультетів створено Інститут психології, історії та соціології

2004

2004

2004 рік

Створено Науково-дослідний інститут інформаційних технологій

2004

2005

2005 рік

Вийшло наукове видання “Чорноморський ботанічний журнал”

2005

2005

Квітень 2005 рік

Розпочав роботу Центр розвитку малого бізнесу

2005

2005

13 червня 2005 рік

Музею історії ХДУ присвоєно звання “Зразковий музей”

2005

2005

2005 рік

Факультет філології та журналістики реорганізовано Інститут філології та журналістики

2005

2005

Листопад 2005 рік

Відкрито Український культурний центр

2005

2005

25 листопада 2005 рік

Візит до університету Міністра освіти і науки України С.М.Ніколаєнка

2005

2006

Січень 2006 рік

Вийшов перший номер газети “Університетська панорама”

2006

2007

12 листопада 2007 рік

Відбувся І настановний з’їзд випускників ХДУ

2007

2007

13 листопада 2007 рік

Відбулося відкриття памятного знака на честь професорів і провідних виклачів ХХ століття

2007

2007

14 листопада 2007 рік

Відкрито музей наукових колекцій

2007

2007

14 листопада 2007 рік

Відкрито виставкову залу

2007

2008

9 квітня 2008 рік

Відкрито спеціалізовану вчену раду К 67.051.02 зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (математика)

2008

2008

10 квітня 2008 рік

Відкрито спеціалізовану вчену раду К 67.051.01 зі спеціальності 03.00.04 – біохімія та 03.00.13 – фізіологія людини і тварини

2008

2008

14 липня 2008 рік

Відкрито спеціалізовану вчену раду Д 67.051.03 із захисту докторських дисертацій зі спеціальностей 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова), 13.00.02 – теорія і методика навчання (російська мова)

2008

2008

2008 рік

Центр довузівської підготовки перетворено у навчальний центр профільної підготовки та тестових технологій

2008

2009

19 жовтня 2009 рік

Відкрито освітній центр Ф. Фребеля

2009

2009

20 жовтня 2009 рік

Відкрито спеціалізовану вчену раду К 67.051.05 із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності: 10.02.04 – германські мови

2009

2010

2010 рік

Отримано ліцензію на підготовку до навчання іноземних громадян

2010

2010

2010 рік

Відкрито спеціалізовану вчену раду К 67.051.02 зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

2010

2010

22 травня 2010 рік

Відкрито інформаційний центр Європейського Союзу

2010

2010

Грудень 2010 рік

Відкрито Центр навчання іноземних громадян

2010

2010

21 березня 2011 рік

Відкрито Ізраїльський культурний центр

2010

2011

1 вересня 2011 рік

Створено Пресцентр ХДУ

2011

2011

Вересень 2011 рік

На базі економіко-юридичного факультету створено юридичний факультет та факультет економіки і менеджменту

2011

2011

Вересень 2011 рік

Інженерно-технологічний факультет перейменовано у факультет технологій та сфери обслуговуваня

2011

2011

26 вересня 2011 рік

Створено музейно-архівний центр ХДУ

2011

2011

1 листопада 2011 рік

Створено кафедру туризму

2011

2011

3 листопада 2011 рік

Інститут природознавства реорганізовано у два факультети: факультет біології, географії і екології та факультет природознавства, здоров’я людини і туризму

2011

2011

3 листопада 2011 рік

Інститут іноземної філології реорганізовано у два факультети: факультет іноземної філології та факультет перекладознавства

2011

2011

3 листопада 2011 рік

Інститут психології, історії і соціології перейменовано на факультет психології, історії й соціології

2011

2011

3 листопада 2011 рік

Інститут філології та журналістики перейменовано на факультет філології та журналістики

2011

2011

3 листопада 2011 рік

Поновлено діяльність факультету довузівської підготовки

2011

2011

16 листопада 2011 рік

Початок роботи школи молодого викладача

2011

2012

Жовтень 2012 рік

Реконструйовано зоологічний музей ХДУ

2012

2012

26 листопада 2012 рік

Створено психологічну службу

2012

2013

26 березня 2013 рік

Відновлено діяльність юридичної клініки

2013

2013

1 травня 2013 рік

Відкрито спеціалізовану вчену раду К 67.051.05 із захисту кандтдатських дисертаційзі спеціальності: 10.02.16 – перекладознавство

2013

2013

Вересень 2013 рік

Факультет довузівської підготовки перейменовано в центр довузівської підготовки

2013

2013

14 листопада 2013 рік

Відкрито Болгарський культурний центр ім. святих Кирила і Мефодія

2013

2013

2013 рік

Підписано договори про подвійне дипломування між ХДУ та університетом економіки (м. Бидгощ, Польща)

2013

2013

Грудень 2013 рік

Вийшов перший номер відновленої газети “Університетська панорама”

2013

2014

13 лютого 2014 рік

Підписано додаткову угоду 2 про реалізацію програми подвійний диплом між ХДУ та Поморською Академією (м. Слупськ, Польща)

2014

2014

2014 рік

Створено інституційний репозитарій ХДУ eKhSUIR

2014

2014

3 квітня 2014 рік

Відкрито пам’ятну дошку О. Гончару

2014

2014

28 квітня 2014 рік

Візит до ХДУ Міністра освіти і науки України С.М. Квіта

2014

2014

7 серпня 2014 рік

Відкрито магістратуру зі спеціальності “Управління навчальним закладом”

2014

2014

29 серпня 2014 рік

Створено науково-практичний центр корекції, реабілітації та розвитку дітей та молоді при факультеті природознавства, здоров’я людини і туризму

2014

2014

5 вересня 2014 рік

Психологічну службу реорганізовано у соціально- психологічну службу

2014

2014

28 жовтня 2014 рік

Створено природничий навчально-науковий стаціонар ХДУ на базі СОТ “Буревісник”

2014

2014

17 жовтня 2014 рік

Відкрито тренажерний зал

2014

2015

16 лютого 2015 рік

Відкрито пам’ятну дошку Р. Сторчеусу

2015

2015

2015 рік

Подовжено ліцензію на підготовку іноземних громадян

2015

2015

25 травня 2015 рік

Бібліотека університету стала Науковою на підставі рішення вченої ради

2015

2016

1 липня 2016 рік

Відкрито кафе-піцерію «Універ»

2016

2016

Вересень 2016 рік

Центр довузівської підготовки реорганізовано в центр довузівської підготовки та роботи з іноземними громадянами

2016

2017

1 лютого 2017 рік

Факультет перекладознавства та факультет іноземної філології реорганізовано у факультет іноземної філології

2017

2017

8 лютого 2017 рік

Перші подвійні дипломи отримали 9 випускників факультету фізичного виховання та спорту

2017

2017

Березень 2017 рік

Відділ розвитку інфраструктури трансферу технологій реорганізовано в інформаційно-обчислювальний центр

2017

2017

10 березня 2017 рік

Постанова Кабінету Міністрів України № 133 “Про утворення військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів та внесення змін у додаток до Порядку проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу”, якою в ХДУ започатковано діяльність військової кафедри

2017

2017

12 травня 2017 рік

Проведеню Ювілейну академію до 100-річчя ХДУ в Педагогічному музеї України (Київський міський будинок учителя)

2017

2017

Червень 2017 рік

Засновано електронний збірник “Туризм та краєзнавство”

2017

2017

11 жовтня 2017 рік

Відкрито новий спортивний майданчик з ігрових видів спорту

2017

2017

24 жовтня 2017 рік

Вийшла в обіг памятна монета “100 років Херсонському державному університету”, виготовлена Національним банком України (нейзильбер, номінал 2 гривні, тираж 30 000)

2017

2017

14 листопада 2017 рік

Закладено «Капсулу часу»

2017

2017

22 листопада 2017 рік

Візит до ХДУ Першрї Леді України М.А. Порошенко

2017

2017

22 грудня 2017 рік

Відкриття двох лабораторій робототехніки на факультетах фізики, математики та інформатики і дошкільної та початкової освіти

2017

2018

15 січня 2018 рік

Кафедрі педагогіки, психології й освітнього менеджменту присвоєно ім’я доктора педагогічних наук, професора Є. Петухова

2018

2018

15 лютого 2018 рік

Вибори ректора ХДУ. Ректором обрано доктора педагогічних наук, професора О.В. Співаковського

2018

2018

27 березня 2018 рік

Візит до університету Міністра молоді та спорту України І.О.Жданова

2018

2018

27 березня 2018 рік

Круглий стіл “Обговорення проекту концепції розвитку педагогічної освіти” за участю генерального директора директорату вищої освіти і освіти дорослих О.І. Шарова на базі ХДУ

2018

2018

25 квітня 2018 рік

Всеукраїнський освітній форум “Нова українська школа – діалог з В.О. Сухомлинським” на базі ХДУ

2018

2018

25 квітня 2018 рік

Кафедру фізичної терапії та здоров’я людини реорганізовано в кафедру медицини та фізичної терапії

2018

2018

15 травня 2018 рік

Херсонському державному університету надано ліцензію на підготовку фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 222 Медицина з ліцензованим обсягом підготовки – 150 осіб (наказ МОН України від 15.05.2018 № 666-л “Про ліцензування освітньої діяльності”)

2018

2018

8 червня 2018 рік

Ректором ХДУ призначено О.В. Співаковського доктора педагогічних наук, професора (Наказ МОН України від 08.06.2018 № 246-к)

2018

2018

27 червня 2018 рік

Факультет філології та журналістики перейменовано на факультет української філології та журналістики

2018

2018

27 червня 2018 рік

Факультет дошкільної та початкової освіти перейменовано на педагогічний факультет

2018

2018

27 червня 2018 рік

Юридичний факультет перейменовано на історико-юридичний факультет

2018

2018

27 червня 2018 рік

Факультет психології, історії та соціології перейменовано на соціально-психологічний факультет

2018

2018

27 червня 2018 рік

Факультет фізики, математики та інформатики перейменовано на факультет комп’ютерних наук, фізики та математики

2018

2018

27 червня 2018 рік

Факультет природознавства, здоров’я людини і туризму перейменовано на медичний факультет

2018

2018

17 липня 2018 рік

Відкриття кабінету хімії та освітніх технологій, кабінету фізики та освітніх технологій

2018

2018

31 серпня 2018 рік

Затвердження стратегії розвитку ХДУ на 2018-2023 рр.

2018

2018

1 вересня 2018 рік

Відкриття їдальні у навчальному корпусі № 5

2018

2018

28 вересня 2018 рік

Припинено діяльність факультету технологій та сфери обслуговування

2018

2018

28 вересня 2018 рік

Припинено діяльність загально-університетської кафедри мовної освіти

2018

2018

6 жовтня 2018 рік

Розпочала роботу “Школя юного фізика, математика та інформатика”

2018

2018

10 листопада 2018 рік

Розпочала роботу “Школя юного психолога”

2018

2018

29 листопада 2018 рік

Відкриття спортивних залів університету після реконструкції

2018

2018

29 листопада 2018 рік

Започаткування “Університету третього покоління”

2018

2018

12 грудня 2018 рік

Перший обласний фестиваль роботехніки і турнір роботрафік на базі ХДУ

2018

2018

27 грудня 2018 рік

Приєднання Бериславського педагогічного коледжу імені В.Беньковського та Генічеського медичного училища до ХДУ (розпорядження кабінету Міністрів України № 1091-р від 27.12.2018)

2018

2019

8 січня 2019 рік

Відкриття «Академії шахів» при ХДУ

2019

2019

18 – 20 лютого 2019 рік

Презентація урядового законопроєкту «Про фахову передвищу освіту», за участю народного депутата України Тараса Креміня та генерального директорп Директорату вищої освіти і освіти дорослих Олега Шарова

2019

2019

18 – 20 лютого 2019 рік

Всеукраїнська інтерактивна науково-практична конференція «Сучасні проблеми дошкільної та початкової освіти у системі суспільних трансформаційних процесів»

2019

2019

20 лютого 2019 рік

Урочисте відкриття пам’ятного знаку «Фребелівська піраміда» як символу єдності та різноманітності світу

2019

2019

25 березня 2019 рік

Відкриття коворкінг-центру та конференц-зали Наукової бібліотеки

2019

2019

19 квітня 2019 рік

Відкриття медичного центру первинної допомоги

2019

2019

4 червня 2019 рік

Урочисте відкриття інклюзивно-ресурсного центру та реабілітації дітей з особливими освітніми потребами на педагогічному факультеті

2019

2019

26 червня 2019 рік

Вручення перших атестатів студентам «Університету третього покоління»

2019

2019

1 липня 2019 рік

Відкриття X Міжнародної школи соціальних студій

2019

2019

9 липня 2019 рік

Відкриття сучасного коворкінг-центру на педагогічному факультеті

2019

2019

16 липня 2019 рік

Технічний запуск сучасного басейну

2019

2019

2 вересня 2019 рік

Відкриття басейну

2019

2019

24 вересня 2019 рік

Відкриття кабінету сімейної медицини на медичному факультеті

2019

2019

25 вересня 2019 рік

Відкриття лабораторії криптоекономіки на акультеті комп’ютерних наук, фізики та математики

2019

2019

1 листопада 2019 рік

Створено відділ міжнародних ініціатив та проєктної діяльності

2019

2019

1 листопада 2019 рік

Створено Лінгвістичний освітньо-науковий центр

2019

2019

13 листопада 2019 рік

День самоврядування в ХДУ

2019

2019

14 листопада 2019 рік

Відкриття Центру дослідження історії Литви при кафедрі філософії та соціально-гуманітарних наук

2019

2019

14 листопада 2019 рік

Відкриття лабораторії систематики рослин

2019

2019

20 листопада 2019 рік

Перша пара в басейні

2019

2019

19 грудня 2019 рік

Першість університету з плавання

2019

2019

20 грудня 2019 рік

Відкрито меморіальний комплекс ХДУ на вшанування пам’яті видатних постатей університету

2019

2020

31 січня 2020 рік

Прийнято рішення про створення Центру студій геноцидів ім. Рафаеля Лемкіна при історико-юридичному факультеті

2020

2020

1 лютого 2020 рік

Проведення чемпіонату Школи спортивного плавання за підтримки ректора ХДУ

2020

2020

11 лютого 2020 рік

Візит до ХДУ заступника Міністра освіти і науки України Єгора Стадного

2020

2020

04 травня 2020 рік

Відкрито Центр українсько-польських студій ХДУ

2020

2020

04 травня 2020 рік

Створено раду ректорів ХДУ

2020

2020

01 липня 2020 рік

Об’єднано факультет іноземної філології та факультет української філології та журналістики в факультет української й іноземної філології та журналістики

2020

2020

01 липня 2020 рік

Об’єднано кафедру української мови, кафедру мовознавства, кафедру української літератури та кафедру соціальних комунікацій, надавши назву – кафедра української філології та журналістики

2020

2020

01 липня 2020 рік

Об’єднано кафедру іноземних мов і кафедру перекладознавства та прикладної лінгвістики, надавши назву – кафедра аеглійської філології та прикладної лінгвістики

2020

2020

01 липня 2020 рік

Об’єднано кафедру слов’янської філології та кафедру світової літераьури та культури імені проф. О. Мішукова, надавши назву – кафедра слов’янської та світової літератури імені проф. О. Мішукова

2020

2020

01 липня 2020 рік

Об’єднано кафедру соціально-економічної географії та кафедру екології та географії, надавши назву – кафедра географії та екології

2020

2020

01 липня 2020 рік

Об’єднано кафедру фінансів, обліку та підприємництвана кафедру професійної та технологічної освіти, надавши назву – кафедра фінансів, обліку та підприємництва

2020

2020

01 липня 2020 рік

Об’єднано кафедру економіки та міжнародних економічних відносин та кафедру менеджменту та адміністрування, надавши назву – кафедра економіки, менеджменту та адміністрування

2020

2020

01 липня 2020 рік

Об’єднано кафедру історії та теорії національного і міжнародного права та кафедру адміністративного і господарського права та правоохоронної діяльності, надавши назву – кафедра публічного та міжнародного права і правоохоронної діяльності

2020

2020

01 липня 2020 рік

Об’єднано кафедру вокалу та хорових дисциплін та кафедру інструментального виконавства, надавши назву – кафедра музичного мистецтва

2020

2020

01 липня 2020 рік

Об’єднано кафедру природничо-математичних дисциплін та логопедії та кафедру філології, надавши назву – кафедра теорії та методики дошкільної та початкової освіти

2020

2020

01 липня 2020 рік

Кафедру педагогіки дошкільної та початкової освіти перейменовано на кафедру педагогіки і психології дошкільної і початкової освіти

2020

2020

01 липня 2020 рік

Кафедру педагогіки психології й освітнього менеджменту імені проф. Є. Петухова перейменовано на кафедру педагогіки імені проф. Є. Петухова

2020

2020

01 липня 2020 рік

Кафедру корекційної освіти перейменовано на кафедру спеціальної освіти

2020

2020

01 липня 2020 рік

Кафедру педагогіки імені проф. Є. Петухова підпорядковано педагогічному факультету

2020

2020

01 липня 2020 рік

Кафедру спеціальної освіти підпорядковано педагогічному факультету

2020

2020

01 липня 2020 рік

Кафедру теорії і методики дошкільної та почеткової освіти підпорядковано педагогічному факультету

2020

2020

01 липня 2020 рік

Кафедру української філології та журналістики підпорядковано факультету української та іноземної філології

2020

2020

01 липня 2020 рік

Кафедру англійської філології та прикладної лінгвістики підпорядковано факультету української та іноземної філології

2020

2020

01 липня 2020 рік

Кафедру слов’янської філології та світової літератури імені проф. О. Мішукова підпорядковано факультету української та іноземної філології

2020

2020

01 липня 2020 рік

Кафедру географії і екології підпорядковано факультету біології, географії і екології

2020

2020

01 липня 2020 рік

Кафедру фінансів, обліку та підприємництва підпорядковано факультету економіки і менеджменту

2020

2020

01 липня 2020 рік

Кафедру економіки, менеджменту та адміністрування підпорядковано факультету економіки і менеджменту

2020

2020

01 липня 2020 рік

Кафедру публічного та міжнародного права і правоохоронної діяльності підпорядковано історико-юридичному факультету

2020

2020

01 липня 2020 рік

Кафедру музичного мистецтва підпорядковано факультету культури і мистецтв

2020

2020

19 – 21 серпня 2020 рік

І Літній освітній фестиваль

2020

2020

22 серпня 2020 рік

Візит до ХДУ Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Польща в Україні Бартоша Ціхотцкі

2020

2020

25 вересня 2020 рік

Візит до ХДУ Надзвичайного і Повноважного Посла Канади в Україні Лариси Галадзи

2020

2020

01 жовтня 2020 рік

Створено кафедру медицини

2020

2020

02 листопада 2020 рік

Соціально-психологічний факультет перейменовано на факультет психології, історії та соціології

2020

2020

02 листопада 2020 рік

Кафедру медицини та фізичної терапії перейменовано на кафедру фізичної терапії та ерготерапії

2020

2020

02 листопада 2020 рік

Об’єднано історико-юридичний факультет бізнесу і права

2020

2020

02 листопада 2020 рік

Створено Офіс іншомовної освіти

2020

2020

06 листопада 2020 рік

У ХДУ з’явився інтерактивний анатомічний стіл

2020

2020

19 листопада 2020 рік

Відкриття Пам’ятного каменя, який символізує перше сторіччя ХДУ

2020

2020

10 грудня 2020 рік

Відкриття навчально-дослідницької морфологічної лабораторії на медичному факультеті

2020

2020

15 грудня 2020 рік

Відкриття у Науковій бібліотеці універсальної зали-трансформер

2020

2020

23 грудня 2020 рік

Відкриття на педагогічному факультеті майданчика для якісної підготовки студентів – науково-дослідницька лабораторія

2020

2020

15 грудня 2020 рік

Відкриття у Науковій бібліотеці універсальної зали-трансформер

2020

2020

23 грудня 2020 рік

Відкриття на педагогічному факультеті майданчика для якісної підготовки студентів – науково-дослідницька лабораторія

2020

2020

30 грудня 2020 рік

Симфонічному оркестру ХДУ присвоєно ім’я професора Святослава Марцинковського

2020

2021

15 лютого 2021 рік

Центр післядипломної освіти та Центр довузівської підготовки та роботи з іноземними громадянами реорганізовано в Офіс доуніверситетської підготовки, післядипломної освіти та роботи з іноземцями

2021

2021

15 лютого 2021 рік

Об’єднано кафедри практичної психології і загальної та соціальної психології в кафедру психології

2021

2021

15 лютого 2021 рік

Створено медичний центр “KSU medikal” на базі науково-практичного центру корекції, реабілітації та розвитку дітей та молоді

2021

2021

18 лютого 2021 рік

Відкрито аудиторію для мішаного навчання на факультеті української й іноземної філології та жутналістики

2021

2021

22 лютого 2021 рік

Відкрито меморіальну дошку Святославу Марцинковському

2021

2021

22 лютого 2021 рік

Відкрито меморіальну дошку Олексію Прилепському

2021

2021

29 березня 2021 рік

Відкрито наукову лабораторію медико-біологічних основ фізичної культури та спорту на факультеті фізичного виховання та спорту

2021

2021

01 липня 2021 рік

До структури відділу аспірантури та докторантури введено Офіс іншомовної освіти, надавши йому назву Сектор іншомовної освіти відділу аспірантури та докторантури

2021

2021

01 липня 2021 рік

Об’єднано кафедру галузевого права і кафедру публічного та міжнародного права і правоохоронної діяльності, надавши назву — кафедра національного, міжнародного права та правоохоронної діяльності

2021

2021

01 липня 2021 рік

Кафедру філософії та соціально-гуманітарних наук підпорядковано факультету психології, історії та соціології

2021

2021

01 вересня 2021 рік

Об’єднано кафедру англійської філології та прикладної лінгвістики і кафедру англійської мови та методики її викладання, надавши назву – кафедра англійської філології та світової літератури імені професора Олега Мішукова

2021

2021

01 вересня 2021 рік

Об’єднано кафедру слов’янської філології та світової літератури імені проф. О. Мішукова і кафедру української філології та журналістики, надавши назву – кафедра української і слов’янської філології та журналістики

2021

2021

07 вересня 2021 рік

Візит до ХДУ ректора Полонійної Академії в Ченстохово Анжея Кринського

2021

2021

28 вересня – 01 жовтня 2021 рік

Пройшла ХVІІ Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційно-комунікаційні технології в освіті, дослідженнях та індустріальних додатках: інтеграція, гармонізація та трансфер знань” ICTERI 2021

2021

2021

01 жовтня 2021 рік

Візит делегації Республіки Казахстан до ХДУ

2021

2021

15 листопада 2021 рік

Відкрито спеціалізовану аудиторію для проведення практичних занять спеціальності Фізична терапія, ерготерапія

2021

2021

15 листопада 2021 рік

Відкрито меморіальну дошку Олександру Берешу

2021

2021

17 листопада 2021 рік

У парковому містечку на честь 104-ї річниці університету встановлено символічний знак “Like”

2021

2021

19 листопада 2021 рік

Відкриття оновленої хореографічної зали “Фестивальна”

2021

2021

14 – 16 грудня 2021 рік

Візит представників ХДУ до Республіки Узбекистан

2021

2021

15 грудня 2021 рік

Кафедру фізики та методики її навчання перейменовано на кафедру фізики

2021

2021

15 грудня 2021 рік

Кафедру інформатики, програмної інженерії та економічної кібернетики перейменовано на кафедру комп’ютерних наук та програмної інженерії

2021

2021

20 грудня 2021 рік

Відкриття нової сучасної клас-лабораторії на педагогічному факультеті

2021

2021

20 грудня 2021 рік

Відкриття спеціалізованої аудиторії для змішаного типу навчання на педагогічному факультеті

2021

2021

31 грудня 2021 рік

Припинено функціювання спеціалізованої вченої ради К67.051.02 зі спеціальностей 13.00.02 — теорія та методика навчання (математика), 13.00.04 — теорія і методика професійної освіти

2021

2021

31 грудня 2021 рік

Припинено функціювання спеціалізованої вченої ради Д67.051.03 зі спеціальності 13.00.02 — теорія і методика навчання (російська мова), 13.00.02 — теорія та методика навчання (українська мова)

2021

2021

31 грудня 2021 рік

Припинено функціювання спеціалізованої вченої ради К67.051.05 зі спеціальності 10.02.04 — германські мови

2021

2022

01 лютого 2022 рік

Об’єднано інформаційно-обчислювальний центр та відділ забезпечення академічно-інформаційно-комунікаційної інфраструктури в відділ цифрової інфраструктури

2022

2022

22 лютого 2022 рік

Відкрито ліфт для маломобільних верств населення у V корпусі ХДУ

2022

2022

22 лютого 2022 рік

Відкрито дві комфортні сучасні зали бібліотеки у V корпусі ХДУ

2022

2022

01 березня 2022 рік

Об’єднано кафедру філософії та соціально-гуманітарних наук і кафедру соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології в кафедру філософії, соціології та соціальної роботи

2022