приймання від структурних підрозділів університету та зберігання архівних документів з різними видами матеріальних носіїв інформації

здійснення контролю разом із загальним відділом за станом зберігання та правильністю оформлення документів структурних підрозділах університету

участь у складанні та погодженні зведеної номенклатури справ університету, перевірка відповідності формування документів у справи згідно із затвердженою номенклатурою

ведення державного обліку документів Національного архівного фонду та щорічне подання відомостей про їх кількість Державному архіву Херсонської області

проведення попередньої експертизи цінності документів, що знаходяться на зберіганні, складання та подання на розгляд експертної комісії університету проєктів описів справ постійного зберігання, описів справ тривалого (понад 10 років) зберігання, описів справ з особового складу та тривалого (понад 10 років) зберігання, описів справ з особового складу та актів про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду

створення та вдосконалення довідкового апарату до архівних документів

організація користування архівними документами, надання архівних довідок, копій, витягів з документів юридичним і фізичним особам відповідно до Правил

підготовка, передавання та транспортування за рахунок університету документів Національного архівного фонду до Державного архіву Херсонської області

участь у заходах з підвищення фахової кваліфікації працівників університету, які відповідають за роботу з документами