РЕКТОРИ ТА ДИРЕКТОРИ ХДУ

Рік закінчення: 1978

Ректор Херсонського державного університету, народний депутат Верховної ради України (VIII скликання), перший заступник Голови Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України (очільник комітету – 2016-2019 рр.), кандидат фізико-математичних наук, доктор педагогічних наук, професор кафедри комп’ютерних наук та програмної інженерії, почесний професор академії імені Яна Длугоша, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, заслужений працівник освіти України, член спеціалізованої вченої ради Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України (13.00.10 – “Інформаційно-комунікаційні технології в освіті”), член спеціалізованої вченої ради К67.051.02 (13.00.02 – Теорія та методика навчання (математика)”; 13.00.04 – “Теорія і методика професійної освіти”)

Рік закінчення: 1969
 
Ректор ХДУ (1996 – 2011 рр.), кандидат філологічних наук, професор, радник ректора, відмінник освіти України, заслужений працівник освіти України, почесний професор ХДУ, академік АПСН, почесний професор академії ім. Яна Длугоша (Польща),  почесний член Міжнародної слов’янської академії освіти            ім. Я.А. Коменського.

Мішуков Олег

14.10.1963-18.12.2011

Рік закінчення: 1985

Ректор Херсонського  державного університету ( липень-грудень 2011 року), доктор філологічних наук, професор, заслужений діяч мистецтв України, відмінник освіти України, почесний громадянин міста Херсона, за його ініціативи був створений Херсонський академічний ліцей при ХДУ.

Рік закінчення: 1993

Ректор ХДУ (2012 – 2015 рр.), доктор біологічних наук, професор, лауреат премії Кабінету міністрів України за особливі досягнення у розбудові України, заслужений працівник освіти України.

Рік закінчення:

Директор Херсонського державного педагогічного інституту                        ім. Н. К. Крупської (1939 – 1940), викладач біології

 

ПРОРЕКТОРИ ХДУ

Рік закінчення: 1995

Перший проректор, доктор педагогічних наук, професор кафедри української і слов’янської філології та журналістики, голова науково-технічної ради університету, голова ради музейно-архівного центру, відмінник освіти України, дійсний член Української академії акмеології, член Всеукраїнської асоціації викладачів української мови й літератури, заслужений діяч науки і техніки України

Рік закінчення: 2001

Проректорка з навчальної та навчально-педагогічної роботи,  докторка географічних наук, професорка кафедри географії та екології

Рік закінчення: 1999

Проректорка з міжнародних зв’язків, науково-педагогічної роботи та комунікаційних технологій (листопад 2015 – січень 2021), кандидатка біологічних наук, професорка, завідувачка кафедри фізичної терапії та ерготерапії

Рік закінчення: 1997

Проректорка з інноваційної, міжнародної, інвестиційної діяльності та науково-педагогічної роботи, кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри комп’юторних наук та програмної інженерії, заслужена працівниця освіти України   

Рік закінчення: 2003

Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи (вересень 2020 – лютий 2021), доктор економічних наук, професор кафедри комп’юторних наук та програмної інженерії 

Рік закінчення: 1975

Проректорка з наукової роботи (2002 – 2015), докторка педагогічних наук, професорка кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені проф. Є. Петухова, відмінниця освіти України, заслужена працівниця освіти України 

ДЕКАНИ ФАКУЛЬТЕТІВ

Рік закінчення: 1994 

Деканеса факультету комп’ютерних наук, фізики та математики, кандидатка педагогічних наук, доцентка   

Рік закінчення: 2000

Деканеса факультету української й іноземної філології та журналістики, кандидатка педагогічних наук, доцентка

Рік закінчення: 2007

Декан факультету фізичного виховання та спорту, кандидат педагогічних наук, доцент. 

Рік закінчення: 1985
 
Декан факультету культури і мистецтв, кандидат педагогічних наук, професор, заслужений працівник культури України, відмінник освіти України

Рік закінчення: 1977 

Деканеса педагогічного факультету, докторка педагогічних наук, професорка, відмінниця освіти України, заслужена працівниця освіти України, почесна професорка ХДУ

Рік закінчення: 1982

Деканеса факультету психології, історії та соціології, докторка соціологічних наук, професорка, відмінниця освіти України, заслужена працівниця освіти України

ПРОФЕСОРИ ТА ДОКТОРИ НАУК

Рік закінчення: 1984 

Доктор технічних наук, професор кафедри фізики 

Рік закінчення: 1964

Докторка педагогічних наук, професорка кафедри фінансів, обліку та підприємництва, відмінниця освіти України, заслужена працівниця освіти України, почесна докторка наук ХДУ, ветеран праці

Рік закінчення: 1997

Докторка педагогічних наук, професорка кафедри комп’юторних наук та програмної інженерії 

Волкова Світлана

Рік закінчення: 1993

Докторка педагогічних наук, професорка 

Рік закінчення: 1990

Докторка філологічних наук, професорка

Рік закінчення: 1980

Докторка педагогічних наук, професорка кафедри фізики 

Рік закінчення: 1990

Доктор філософських наук, доцент, в.о. завідувача кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології

Рік закінчення: 2004

Доктор педагогічних наук, професор кафедри комп’ютерних наук та програмної інженерії ХДУ та кафедри інформатики та кібернетики Мелітопольського державного університету

Рік закінчення: 1993

Завідувач кафедри ботаніки, доктор біологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Рік закінчення: 1975

Докторка педагогічних наук, професорка кафедри слов’янської філології та світової літератури імені проф. О. Мішукова, відмінниця освіти України, почесна докторка наук ХДУ, ветеран праці

Рік закінчення: 1996

Докторка педагогічних наук, професорка кафедри теорії та методики дошкільної та початкової освіти, відмінниця освіти України

Рік закінчення: 1982

Доктор філологічних наук, професор кафедри української філології та журналістики, голова вченої ради ХДУ, академік Української академії акмеології, відмінник освіти України, почесний доктор наук ХДУ, заслужений працівник освіти України

Одінцов Валентин

17.07.1937 - 12.05.2021

Рік закінчення: 1960

Доктор фізико-математичних наук, професор кафедри фізики та методики її навчання, відмінник народної освіти, почесний професор ХДУ, заслужений працівник освіти України, ветеран праці

Рік закінчення: 1988

Завідувачка кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені проф. Є. Петухова, кандидатка педагогічних наук, професорка, відмінниця освіти України  

Рік закінчення: 2004

Завідувач кафедри  комп’юторних наук та програмної інженерії,  доктор фізико-математичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України,  голова спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій

Рік закінчення: 2001

Доктор психологічних наук, професор кафедри психології

Рік закінчення: 1980

Докторка філологічних наук, професорка, відмінниця освіти України, заслужена працівниця освіти України, почесна професорка ХДУ

Рік закінчення: 1990

Доктор юридичних наук, професор кафедри галузевого права

Рік закінчення: 1992

Докторка педагогічних наук, професорка кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені проф. Є. Петухова, відмінниця освіти України

Рік закінчення: 2001

Докторка педагогічних наук, професорка кафедри англійської філології та світової літератури імені професора Олега Мішукова

Рік закінчення: 2004

Завідувачка відділу аспірантури та докторантури, докторка філологічних наук, професорка кафедри англійської філології та світової літератури імені професора Олега Мішукова 

Рік закінчення: 2003

Доктор історичних наук, професор кафедри історії, археології та методики викладання

Шарко Валентина

01.01.1950 — 27.03.2019

Рік закінчення: 1970

Докторка педагогічних наук, професорка, завідувачка кафедри фізики та методики її навчання (2007 – 2018), почесна докторка наук ХДУ 

Рік закінчення: 1980

Докторка педагогічних наук, професорка, завідувачка кафедри цивільного захисту населення та безпеки життєдіяльності Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, деканеса психолого природничого факультету ХДУ (1997 – 2013), відмінниця освіти України, почесна професорка ХДУ, член-кореспондент Міжнародної Академії наук педагогічної освіти 

Рік закінчення: 1999

Докторка психологічних наук, професорка кафедри психології, член Українського союзу Психотерапевтів, член Міжнародної асоціації дитячих психологів, психіатрів та психотерапевтів, член Української асоціації медіапсихологів та медіапедагогів, член Європейської асоціації педагогів, психологів та медиків “Science”, член громадської організації “Всеукраїнська асоціація психолінгвістів”

Рік закінчення: 1990 

Докторка філологічних наук, професорка кафедри словянської філологї та світової літератури імені проф. О. Мішукова, відмінниця освіти України, заслужена працівниця освіти України

ПРОФЕСОРИ

Біляєв Олександр

27.02.1925-27.03.2006

Рік закінчення: 1950

Учений-методист, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України

Кузенний Микола

03.01.1948-23.04.2010

Рік закінчення: 1970

Доктор фізико-математичних наук, професор

Рік закінчення: 1953

Проректор з наукової роботи (1975-1986 рр.), доктор фізико-математичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Прокудін Юрій

15.02.1911-12.09.1992

Рік закінчення: 1931

Вчений-ботанік, доктор біологічних наук, професор Харківського державного університету

Рік закінчення: 1930

Доктор філологічних наук, професор, відмінник народної освіти, ветеран праці, український мовознавець

Рік закінчення: 1966

Доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач лабораторії прикладної статистики Інституту математики НАН України, професор Фізико-математичного Інституту НПУ ім. М.П. Драгоманова

ПРОФЕСОРИ ТА ДОКТОРИ НАУК ІНШИХ ВИШІВ

Рік закінчення: 1986

Проректорка з науково-методичної роботи та розвитку лідерства Київського університету ім. Б. Грінченка, докторка філологічниїх наук, професорка, член Національної спілки письменників України

Рік закінчення: 

Завідувач кафедри інноваційних технологій та технічних засобів судноводіння Херсонської державної морської академії, доктор педагогічних наук, доцент

Рік закінчення: 2002 

Перша проректорка Комунального вищого навчального закладу “Херсонська академія неперервної освіти” Херсонської обласної ради, докторка педагогічних наук, професорка кафедри педагогіки й менеджменту освіти

Рік закінчення: 1972

Ректор КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», доктор філософії, професор, Заслужений працівник освіти України, дійсний член Академії соціальних і педагогічних наук, академік Міжнародної академії наук педагогічної освіти, член Української спілки воїнів Афганістану

Рік закінчення: 1999

Доктор педагогічних наук, професор, декан інженерно-педагогічного факультету Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (Київ)

Рік закінчення: 2004

Докторка педагогічних наук, доцентка, професорка кафедри педагогіки й менеджменту освіти Комунального вищого навчального закладу “Херсонська академія неперервної освіти” Херсонської обласної ради

Рік закінчення: 1971

Завідувач кафедри педагогіки і психології Комунального вищого навчального закладу “Херсонська академія неперервної освіти” Херсонської обласної ради, доктор педагогічних наук, професор

Рік закінчення: 2000

Докторка педагогічних наук, доцентка, професорка кафедри адміністративного права та адміністративного процесу Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ

Рік закінчення: 1978

Доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, радник голови Херсонської облдержадміністрації з питань науки і освіти, завідувач кафедри державного управління і місцевого самоврядування ХНТУ, кавалер ордена “За заслуги”, почесний громадянин міста Херсона

Рік закінчення: 1995

Докторка педагогічних наук, доцентка, професорка кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та інноваційної педагогіки Херсонської державної морської академії

Рік закінчення: 1994

Докторка педагогічних наук, доцентка, професорка кафедри теорії та методики виховання, психології та інклюзивної освіти Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради

Рік закінчення: 2001

Завідувач кафедри англійської мови з підготовки морських фахівців Херсонської державної морської академії, доктор педагогічних наук, заслужений працівник освіти 

Рік закінчення: 1962
 

Доктор технічних наук, професор, дійсний член (академік) Міжнародної Академії наук екології та безпеки і Академії безпеки та основ здоров’я України, віце-президент національного відділення МАНЕБ в Україні, завідувач кафедри управління судном та безпеки життєдіяльності на морі Херсонської державної морської академії, почесний працівник транспорту України     

Рік закінчення: 1972
 

Почесний ректор, радник ректора Херсонської державної морської академії, доктор філософії, професор, заслужений працівник народної освіти, почесний працівник транспорту України, почесний громадянин м. Херсона  

Рік закінчення: 1978

Завідувачка кафедри теорії та історії педагогіки педагогічного інституту Київського університету ім. Б.Грінченка, докторка педагогічних наук, професорка

Рік закінчення: 1999
 

Ректор Херсонської державної морської академії, доктор педагогічних наук, професор 

Рік закінчення: 1969

Доктор біологічних наук, професор, перший декан хіміко-біологічного факультету Національного університету “Чернігівський колегіум” ім. Т.Г. Шевченка, перший завідувач кафедри хімії

НАРОДНІ ТА ЗАСЛУЖЕНІ УЧИТЕЛІ

Рік закінчення: 1969

Вчителка вищої категорії, вчитель-методист, директорка Херсонської ЗОШ № 52 (1995 – 2019), заслужена працівниця освіти України, відмінниця освіти України 

 

Рік закінчення: 1956

Заслужений учитель УРСР, учитель російської мови і літератури, директор школи № 8 м. Херсона (1950 – 1963), відмінник освіти СРСР, відмінник народної освіти УРСР, завідувач обласного відділу народної освіти 

Рік закінчення: 1969

Заслужена вчителька України, заступниця начальника відділу освіту Херсонського міськвиконкому 

Рік закінчення: 1983

Заслужена вчителька України, відмінниця освіти України, вчителька української мови та літератури Новокаховської ЗОШ № 1  

Рік закінчення: 1977

Народна вчителька України, Соросівська лауреатка, вчителька біології Херсонського академічного ліцею ім. О. В. Мішукова Херсонської міської ради при ХДУ

Рік закінчення: 1999

Заслужена вчителька України, відмінниця освіти України, вчителька інформатики, спеціалістка вищої категорії, учителька-методистка 

Рік закінчення: 1988

Заступниця директора з навчально-методичної роботи Херсонського ліцею Херсонської обласної ради, заслужена вчителька України, кандидатка педагогічних наук, доцентка, Соросівська вчителька, спеціалістка вищої категорії, вчителька-методистка   

Рік закінчення: 1960

Заслужений вчитель України, відмінник народної освіти УРСР, вчитель вищої категорії, вчитель-методист, лауреат премії Сороса 

Рік закінчення: 1979

Заслужена вчителька України, відмінниця освіти України, вчителька української мови та літератури, спеціалістка вищої категорії, вчителька-методистка

Рік закінчення: 

Заслужена вчителька України, вчителька-методистка, спеціалістка вищої категорії, вчителька української мови Херсонського академічного ліцею ім. О. В. Мішукова Херсонської міської ради при ХДУ

Рік випуску: 1977

Заслужена вчителька України, спеціалістка вищої категорії, вчителька-методистка, нагороджена медаллю А.С. Макаренка

Рік закінчення: 1969

Заслужений вчитель України, відмінник освіти України, голова Музиківської сільради Білозерського району, директор Музиківської ЗОШ (1974 – 2001), нагороджений двома срібними і двома бронзовими медалями ВДНГ СРСР, медаллю А.С. Макаренка

Рік закінчення: 1981

Заступниця директора з навчально-виховної роботи Недержавного навчально-виховного об’єднання “Дошкільний заклад – спеціалізована школа І – ІІІ ступенів “ХАБАД”, заслужена вчителька України, спеціалістка вищої категорії 

Рік закінчення: 1968

Заступниця директора з навчальної роботи, навчально-виховного комплексу “Школа гуманітарної праці” Херсонської обласної ради, вчителька вищої категорії, вчителька-методистка, заслужена вчителька України 

Рік закінчення: 1981

Заслужена вчителька України, кандидатка педагогічних наук, доцентка, відмінниця освіти України

Обідіна Лідія

15.11.1927-21.06.2012

Рік закінчення: 1949

Заслужена вчителька УРСР, відмінниця народної освіти УРСР, СРСР, директорка Херсонської загальноосвітньої школи №36 (1963 – 1990 рр.), кавалер орденів Леніна та Трудового Червоного Прапору

Рік закінчення: 1973

Заслужений вчитель України, викладач математики та інформатики фізико-технічного ліцею при ХНТУ та у Дніпропетровському Національному університеті

Рік закінчення: 1973 

Заслужена вчителька України, відмінниця народної освіти УРСР

Рік закінчення: 1971 

Заслужений вчитель України, відмінник освіти України, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист, лауреат премії Сороса, викладач фізики фізико-технічного ліцею при ХНТУ та у Дніпропетровському Національному університеті 

Рік закінчення: 2000

Завідувач кафедри фізики фізико-математичного ліцею при ХНТУ, заслужений вчитель України, відмінник освіти України, вчитель фізики, вчитель вищої категорії, вчитель-методист, кавалер ордену “За заслуги ІІІ ступеню”, нагороджений знаком “Василь Сухомлинський” 

Рік закінчення: 1979

Заслужена вчителька України, народний депутат України 2-го,        3-го, 4-го, 5-го, 6-го скликання, почесна працівниця ХДУ

Рік закінчення: 

Директорка Херсонської гімназії № 1 Херсонської міської ради, заслужена вчителька України, кандидатка педагогічних наук, доцентка, член-кореспондентка міжнародної Академії наук педагогічної освіти, вчителька-методистка, спеціалістка вищої категорії 

Рік закінчення: 1969

Заслужений вчитель України, лауреат щорічної Премії Верховної Ради України, вчитель математики Херсонського академічного ліцею ім.О.В. Мішукова при ХДУ Херсонської міської ради

Черненко Юлія

08.06.1933-23.06.2012

Рік закінчення: 1955

Українська, радянська педагог, народна учителька СРСР, заслужена учителька УРСР, відмінниця народної освіти УРСР, відмінниця охорони природи УРСР

ПРАЦІВНИКИ ОСВІТИ

Рік випуску: 1966

Директор фізико-математичного ліцею при Херсонському державному технічному університеті, кандидат технічних наук, заслужений вчитель України, відмінник освіти України, дипломат конкурсу “100 найкращих шкіл України”, всеукраїнських відзнак “Золота фортуна” та “Флагман освіти України”, почесний громадянин м. Херсона

Рік закінчення: 1988 

Директорка Херсонської спеціалізованої середньої школи № 30, заслужена працівниця освіти України, вчителька вищої категорії

Рік закінчення: 1984

Директорка Херсонського академічного ліцею ім. О.В. Мішукова Херсонської міської ради при ХДУ, кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри алгебри, геометрії та математичного аналізу, вчителька-методистка, відмінниця освіти України, заслужена працівниця освіти України

Рік закінчення: 1970

Директорка Херсонської ЗОШ № 46, заслужена працівниця освіти України, депутат Херсонської міської ради

Рік закінчення: 1991

Директор навчально-виховного комплексу “Школа гуманітарної праці” Херсонської обласної ради, кандидат педагогічних наук, доцент, заслужений працівник освіти України, депутат Херсонської міської ради

Рік закінчення: 

Директорка Херсонського НВК № 56, заслужена працівниця освіти України 

Рік закінчення: 2000

Директорка Професійно-морського ліцею Херсонської державної морської академії

Рік закінчення: 2003

Заступник директора з науково-методичної роботи Херсонського фізико-математичного ліцею, вчитель фізики та астрономії вищої категорії, вчитель-методист, кандидат педагогічних наук, входить в топ-50 «Global Teacher Prize Ukraine»

Рік закінчення: 1975

Директорка Сімферопольського НВК “Українська школа-гімназія”, вчителька-методистка, заслужена працівниця освіти України, відмінниця освіти України 

Рік закінчення: 1976

Директор Херсонського ліцею Херсонської обласної ради, кандидат педагогічних наук, заслужений працівник освіти, вчитель фізики, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист 

ПОЕТИ ТА ПИСЬМЕННИКИ

Рік закінчення: 1995

Український письменник-фантаст

Рік закінчення: 1979

Поет, член Національної спілки письменників України, лауреат обласної літературної премії ім. М. Куліша

Рік закінчення: 1934

Письменник, поет-гуморист, голова обласної організації Національної спілки письменників України (1968 – 1971) 

Бєляєва Олена

28.05.1972 - 23.03.2011

Рік закінчення: 1995

Поетеса член Національної спілки письменників України, головна редакторка журналу “Печатное слова”, газети “Університетська панорама” 

Рік закінчення: 1979

Поет, прозаїк, член Національної спілки письменників України, лауреат літературних премій ім. О. Кручоних, М. Куліша та А. Бахути

Дрозд Алевтина

12.06.1917-23.02.1996

Рік закінчення: 1957

Українська письменниця, дитяча поетеса, педагог, член Спілки письменників СРСР, член Національної Спілки письменників України, ветеран літературної Херсонщини, почесний член літературно-художньої групи “Малючок-Степовичок” (з 1994 року)

Рік закінчення: 1995

Поет, літературознавець, голова Херсонської обласної Національної спілки письменників України, лауреат Всеукраїнської літературної премії ім. Я. Славутича, кандидат філологічних наук, доцент

Рік закінчення: 1972

Український поет і художник, член Національної спілки письменників України та Асоціації українських письменників, почесний член Національної спілки художників України, лауреат літературних премій ім. Павла Усенка, Бориса Нечерди, Данила Кононенка, Володимира Забаштанського, «Князь роси» ім. Тараса Мельничука, лауреат Національної премії України ім. Тараса Шевченка в галузі літератури, почесний громадян м. Херсона

Рік закінчення: 1971

Поет, перекладач, заслужений діяч мистецтв України, старший редактор обласного телебачення, лауреат премії ім. М. Куліша, почесний громадянин м. Херсона

Куліш Леонід

14.01.1924-13.03.2002

Рік закінчення: 1959

Поет, прозаїк, член Національної спілки письменників України

Рік закінчення: 1970

Український письменник, поет, прозаїк, тележурналіст, заслужений працівник культури України, член Національної Спілки письменників України, редактор Херсонського телебачення, лауреат обласної премії ім. Іллі Кулика, лауреат обласної літературної премії ім. М. Куліша

 Рік закінчення: 1997

Поетеса, прозаїк, член Національної спілки письменників України 

Рік закінчення: 1979

Письменник, літературознавець, член правління Херсонської організації Всеукраїнського товариства “Просвіта” ім. Т. Шевченка, лауреат обласної премії ім. М. Куліша, кандидат філологічних наук, доцент  

Рік закінчення: 1999

Поет, прозаїк, голова Херсонської організації Всеукраїнського товариства “Просвіта” ім. Т. Шевченка, член Національної Спілки письменників України, заслужений працівник культури України

Рік закінчення: 1991

Поет, член Національної спілки письменників України, відмінник освіти України, лауреат обласної літературної премії ім. М. Куліша 

Рік закінчення: 

Поетеса, член Національної Спілки письменників України, лауреат обласної літературної премії ім. Є. Фоміна

Рік закінчення: 1968

Поетеса, відмінниця освіти України, член Національної спілки журналістів України   

Рік закінчення: 1970

Українська журналістка, письменниця, прозаїк, сценаристка, правозахисниця, член Національної Спілки письменників України

Рік закінчення: 1967

Поетеса, прозаїк, член Національної спілки письменників України

ВИДАТНІ СПОРТСМЕНИ

Береш Олександр

12.10.1977-29.02.2004

Рік закінчення: 2000
 
Абсолютний чемпіон Європи (2000 рік), срібний та бронзовий призер літніх Олімпійських ігор в Сіднеї зі спортивної гімнастики (2000 рік), заслужений майстер спорту. Нагороджений орденом “За заслуги” ІІІ ступеня.  Загинув в автокатастрофі
Рік закінчення: 2005
 
Заслужений майстер спорту бронзова призерка Афінської олімпіади (2004) з гандболу, кавалер ордена княгині Ольги ІІІ ступеня 

Рік закінчення: 

Майстер спорту міжнародного класу з академічного веслування, член збірної команди України, срібна призерка світу

Рік закінчення: 
 
Майстер спорту міжнародного класу з кікбоксингу,чемпіон світу 2004 та 2005 рр., дворазовий чемпіон Європи

Рік закінчення:

Чемпіон світу з боксу 2006 р. серед юніорів 

Рік закінчення: 
 
Майстер спорту міжнародного класу з важкої атлетики, чемпіонка Європи (2006), бронзова призерка чемпіонату України

Колоколов Сергій

11.04.1962 -25.09.2008

Рік закінчення: 1984

Дворазовий чемпіон світу з веслування (1981,1982 рр.), заслужений майстер спорту

Рік закінчення: 2001
 
Заслужений майстер спорту України з легкої атлетики, триразова срібна призерка Літніх Паралімпійських ігор 2008 та 2012рр., почесна громадянка міста Олешки, кавалер орденів княгині Ольги ІІ та ІІІ ступенів  

Рік закінчення: 2009

Заслужений майстер спорту України з легкої атлетики, бронзовий призер ХІХ Дефлімпійських ігор, чемпіон та бронзовий призер ХХ Дефлімпійських ігор, чемпіон ХХІ Дефлімпійських ігор 

Рік закінчення: 
 
Майстер спорту міжнародного класу зі спортивної гімнастики, член Національної збірної України, чемпіон України, чемпіон спартакіади, неодноразовий переможець та призер чемпіонату Європи, фіналіст Олімпійських ігор в Афінах 2004 р., чемпіон VІІ літньої Універсіади зі спортивної гімнастики  
Рік закінчення: 
 
Майстер спорту міжнародного класу з кульової стрільби багаторазова чемпіонка Європи та світу
Рік закінчення: 2012
 

заслужений майстер спорту України з сумо, багаторазова призерка Всесвітніх ігор з не олімпійських видів спорту та чемпіонатів світу з сумо, дворазова чемпіонка Європи.

Рік закінчення: 2014
 
Заслужений майстер спорту України з академічного веслування, срібний призер літньої Універсіади у Казані  чемпіон світу та Європи у складі парної четвірки (2014), багатократний переможець і призер етапів Кубку світу регат національного значення, учасник Олімпійських ігор в Лондоні 
Рік закінчення: 2009
 
Заслужений майстер спорту з академічного веслування, чемпіон світу та Європи у складі парної четвірки (2014), багатократний переможець і призер етапів Кубку світу регат національного значення, учасник Олімпійських ігор 2012 та 2016 рр. 
Рік закінчення: 2002
 
Триразовий чемпіон Європи, бронзовий призер чемпіонату світу (2003), чемпіон Олімпійських ігор в Афінах зі стрибків на батуті (2004). Нагороджений орденом “За заслуги” ІІІ ступеня
Рік закінчення: 
 
Майстер спорту міжнародного класу з пауерліфтінгу, абсолютна чемпіонка Європи (2004), серед юніорів, абсолютна чемпіонка світу (2004)  серед юніорів, член збірної України 
Рік закінчення: 
 
Майстер спорту міжнародного класу з пауерліфтінгу, чемпіонка України (2005), абсолютна чемпіонка Європи (2005), абсолютна чемпіонка світу (2005) 

Рік закінчення: 

Трикратний олімпійський чемпіон, заслужений майстер спорту з веслування

Рік закінчення: 
 
Майстер спорту міжнародного класу з кульової стрільби, багаторазова чемпіонка і призерка України, багаторазова рекордсменка України, чемпіонка Європи 2004 – 2005 рр., фіналістка Етапів Кубка світу 2005 р.

ДИНАСТІЯ ГОЛОБОРОДЬКО

Рік закінчення: 1952

Педагог, письменник, учасник Другої світової війни, заслужений вчитель УРСР, директор Станіславської школи

Рік закінчення: 1960

Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, менеджменту освіти й інноваційної діяльності КВНЗ “Херсонська академія неперервної освіти” Херсонської обласної ради, член-кореспондент НАПН України, відмінник народної освіти УзРСР, відмінник освіти України, заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член і член програмного комітету Міжнародної слов’янської академії освіти ім. Я.А. Коменського, академік Української академії акмеології, почесний професор ХДУ

Рік закінчення: 1989

Доктор філологічних наук, професор, декан українського мовно-літературного факультету ім. Г. Квітки-Основ’яненка Харківського національного педагогічного університету ім. Г. Сковороди, член-кореспондент Академії педагогічних та соціальних наук, академік Української Академії Акмеології

Рік закінчення: 1982

Доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент Академії педагогічних та соціальних наук, член Асоціації українських письменників, лауреат премії журналу “Сучасність”, лауреат літературної премії Національної спілки письменників України та Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ім. О. Білецького, лауреат ліги українського меценатства

ДИНАСТІЯ ЛЯННИХ

Рік закінчення: 1925

Викладала хімію у Великолепетиській школі №1, Заслужена вчителька УРСР, кавалер ордена Трудового Червоного Прапора

Рік закінчення: 1925

Викладач фізики та завуч Дніпрянської школи Великолепетиського району, активний громадський діяч

Рік закінчення: 1948

Завуч Бериславського педучилища, викладала українську мову та літературу, заслужена вчителька УРСР, відмінник народної освіти УРСР, нагороджена орденом Леніна, медаллю А.С. Макаренка

Рік закінчення: 1956

Директор Бериславського педучилища, відмінник народної освіти СРСР, УРСР, кавалер ордена “Знак пошани”, нпгороджений медаллю А.С. Макаренка, Почесною грамотою Президії Верховної Ради УРСР

НАРОДНІ ТА ЗАСЛУЖЕНІ АРТИСТИ

Рік закінчення: 2003
 
Народна артистка України, провідна актриса Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру ім. М. Куліша
Рік закінчення: 2004
 
Народна артистка України, солістка балету Національної опери України імені Тараса Шевченка, лауреат міжнародних конкурсів артистів балету ім. Сержа Лифаря, ім. Рудольфа Нурієва, лауреат Премії Міжнародного фонду Сержа Лифаря, лауреат Премії імені Анатолія Шекери у галузі хореографічного мистецтва

Рік закінчення: 2006

Артистка балету, перша солістка  Національного академічного театру опери та балету України імені Тараса Шевченка, заслужена артистка України

Рік закінчення: 2005

Український актор театру та кіно, заслужений артист України

Рік закінчення: 2005

Український актор, заслужений артист України, провідний майстер сцени

Рік закінчення: 2003

Заслужена артистка України, доцентка кафедри культурології

Рік закінчення: 2007

Народна артистка України, член Національної спілки театральних діячів України, актриса театру, керівниця постановки, хормайстерка, солістка-вокалістка Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру ім. М. Куліша

Рік закінчення: 2019

Артистка балету, прима-балерина Національного академічного театру опери та балету України імені Тараса Шевченка, народна артистка України

ДІЯЧІ МИСТЕЦТВ

Рік закінчення: 2008

Заслужений діяч мистецтв України, художній керівник вокального ансамблю General Voice, композитор, аранжувальник, співак, музичний продюсер, старший викладач кафедри музичного мистецтва 

Рік закінчення: 2002

Український співак, рок-музикант, переможець ІІ сезону музичного талант-шоу “Х-Фактор”

Рік закінчення: 1971

Заслужений діяч мистецтв України, член Національної спілки художників України, член спілки дизайнерів України, почесний громадянин м. Херсона

ДЕРЖАВНІ ДІЯЧІ

Рік закінчення: 1998

Заступник голови Київської обласної державної адміністрації

Рік закінчення: 1972

Голова правління благодійної організації “Фонд громади міста Херсон “Захист”, нагороджена орденами Княгині Ольги ІІ та ІІІ ступенів та “Народний герой України”

  

Рік закінчення: 2012

Перший заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації  

Введите текст заголовка

Вірлич Август

21.11.1931 - 05.04.2017

Рік закінчення: 1958

Журналіст, краєзнавець, історик, почесний громадянин м. Херсона

Рік закінчення: 2000

Журналістка та телеведуча інформаційної програми “Вікна-новини” і соціального ток-шоу “Таємниці ДНК” на телеканалі СТБ, співавторка телестрічки “Стус. Незламні”

Рік закінчення: 2001

Український історик, директор інформаційного агенства “Укрінформ” (2011 – 2014), член колегії Державного комітету телебачення і радіомовлення України 

Рік закінчення: 2002

Генеральний директор холдингу “Автопланета”, депутат Херсонської міської ради VII скликання

Рік закінчення: 2000

Український історик, журналіст, публіцист, медіаексперт 

Рік закінчення: 2000

Український історик, краєзнавець, голова Херсонської обласної організації Національної спілки краєзнавців України, кандидат історичних наук, доцент  

Рік закінчення: 1970

Диктор, телеведуча, заслужена журналістка України, почесна громадянка м. Херсона

Рік закінчення: 1995

Засновник Bosch Service “Автопланета”, член Національної ради, стейкхолдер ХДУ 

Рік закінчення:

Головна редакторка у редакції газети “Сільські новини”, член Національної спілки журналістів України, нагороджена медаллю “За трудову відзнаку”, відзнакою Національної спілки журналістів України “Золота медаль Української журналістики”

ГЕРОЇ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ

Студент фізико-математичного факультету ХДПІ ім. Н.К. Крупської, учасник Другої світової війни, Герой Радянського Союзу

Полоній Юрій

25.12.1911-25.10.1955

Рік закінчення: 1949

Студент заочного відділення фізико-математичного факультету ХДПІ ім. Н.К. Крупської, учасник Другої світової війни, підполковник, Герой Радянського Союзу

УЧАСНИКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Рік закінчення: 1936

Працював на кафедрі зоології, був помічником директора по заочному відділу. Загинув під Сталінградом

 

Викладач історії КПРС

Рік закінчення:1933

Викладач математики, астрономії, виконував обов’язки директора з господарської частини. У 1940 році був деканом фізико-математичного факультету

Рік закінчення: 1932

Старший викладач української літератури, тимчасово виконував обов’язки завідувача кафедри

Рік закінчення: 1932

Викладач політекономії, з 1934 року завідував історико-економічним та мовно-літературним відділами ХПІ, з 1935 року – керівник кафедри політекономії та соціально-економічних дисциплін

УЧАСНИКИ БОЙОВИХ ДІЙ В АФГАНІСТАНІ

Рік закінчення: 1994

Випускник філологічного факультету ХДПІ ім. Н.К. Крупської, загинув в Афганістані, нагороджений орденом Червоної зірки

ВОЇНИ АТО

Олійник Анатолій

26.06.1992-17.11.2014

Навчався в ХДУ з 2009 р. на юридичному факультеті (заочне відділення). Загинув 17 листопада 2014 року у районі сіл Новоорлівка – Орлово-Іванівка Шахтарського району Донецької області. Нагороджений орденом “За мужність” ІІІ ступеня (посмертно)

 

Сторчеус Руслан

11.01.1979 — 25.08.2014

Рік закінчення: 2001
 
Командир батальйону патрульної служби міліції особливого призначення “Херсон”, який героїчно загинув під Іловайськом 25 серпня 2014 року. Указом президента України нагороджений орденом “За мужність” ІІІ ступеня (посмертно). Випускник 2001 року психолого-природничого факультету спеціальності “географія та біологія”