Історія факультету

Факультет психології, історії та соціології як окремий структурний підрозділ ХДУ був створений

05 липня 2004 року в результаті об’єднання двох факультетів – соціально-психологічного та історичного

Шапошникова Ірина Василівна

декан факультету, докторка соціологічних наук,професорка, відмінниця освіти України

Кафедра соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології

 • 1 листопада 1999 рік – на чолі кафедри стояв кандидат педагогічних наук, доцент Панченко О.В.
 • 7 листопада 2006 рік – кафедру очолювала кандидат педагогічних наук, доцент Копилова С.В.
 • 4 січня 2008 рік – завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент Коршун Т.В.
 • 2 грудня 2011 рік – завідувач кафедри доктор психологічних наук, доцент Коростеліна К.В.
 • 3 вересня 2012 рік – завідувач кафедри доктор педагогічних наук, професор Дмитренко Т.О.
 • 5 березня 2015 рік – завідувач кафедри кандидат педагогічних наук, доцент Коршун Т.В.
 • 7 листопада 2006 рік –  кафедру перейменовано на кафедру соціальної роботи і соціальної педагогіки
 • У 2015 році кафедру було перейменовано на кафедру соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології. Очолила кафедру кандидат педагогічних наук, доцент Т. Коршун.
Кафедра практичної психології
 • 1983 рік – на базі кафедри педагогіки та психологіїи була створена кафедра психології. Завідувачем  кафедри став доктор медичних наук, професор Сергєєв К.К.
 • 1988-1989 н.р. –  завідувачем кафедри призначена кандидат психологічних наук, доцент Філіппова В.П.
 • 1990 по 1994 рр. – кафедру очолювала кандидат психологічних наук, доцент Прокипец Л.І.
 • 1994 по 2000 рр. завідувач кафедрою – кандидат психологічних наук, доцент Чарнецька Р.Т.
 • З 1 вересня 2000 року кафедра психології перейменована на кафедру практичної психології й очолила її кандидат психологічних наук, доцент Блинова О.Є.
 • У 2004 р. кафедра  увійшла у структуру соціально-психологічного факультету, а пізніше – інституту (факультету) психології, історії та соціології. 
 • З 2009 року завідувач кафедри – кандидат психологічних наук, доцент Тавровецька Н.І.
 • 1992 рік на – кафедрі діє аспірантура зі спеціальності 19.00.01 – «загальна психологія та історія психології»
 • На кафедрі діє науково-дослідна лабораторія «Психології сім’ї та гендерних ресурсів», створена у 2002 році
Кафедри загальної та соціальної психології
 • Вересень 2007 рік – відкрита нова кафедра загальної та соціальної психології. Кафедру очолила кандидат психологічних наук доцент Савченко О.В.
 • 2011 рік – кафедру очолила доктор психологічних наук професор Блинова О.Є.

Кафедра історії України та методики викладання

 • Кафедру в різні часи очолювали: 1966 рік –  Шорохов М.В., 1966-1968 рр. – доцент  Кузнецов О.Д., 1974-1979 рр. – доцент Сколов Д.П., 1979-1994 рр. – професор, доктор історичних наук Дарієнко В.М., 1994-2006 рр. – доцент  Сінкевич Є.Г., 2006-2008 рр. – професор  Кулікова Л.Б..
 • З 2008 р. кафедру очолює кандидат історичних наук, доцент Цибуленко Лариса Олександрівна.
 • Протягом 1917-1920 рр. існувала кафедра історії на історико-філологічному факультеті Херсонського педінституту

 • Лютий 1920 рік – кафедру було ліквідовано
 • 1 вересня 1930 рік – у створеному на базі реорганізації Херсонського інституту народної освіти, Херсонському державному педагогічному інституті кафедру було відновлено
 • 1944 рік – в інституті було створено історичний факультет з кафедрами історії та марксизму-ленінізму 

 • 22 серпня 1988 рік – створено кафедру історії КПРС. Завідувачем кафедри було обрано кандидата історичних наук, доцента  Дарієнка В.М. 

 • Вересні 1989 рік –  створено кафедру політичної історії

1995 рік – створено історико-правознавчий факультет із кафедрою історії

1996 рік – кафедру було перейменовано на кафедру історії України та слов’янських народів

1997 рік – кафедру перейменовано на кафедру історії України

2006 рік – на кафедру історії України та методики викладання

Кафедра всесвітньої історії та історіографії
 • 2001 рік – результаті об’єднання кафедр всесвітньої історії та соціальних наук й історіографії та спеціальних історичних дисциплін створено кафедру всесвітньої історії та історіографії 
 • 1998-2000 рр. – кафедра носила назву «Кафедра загальної історії та соціальних наук»
 • 16 травня 2000 рік – «Кафедра всесвітньої історії та соціальних наук». Першим завідуючим кафедрою був кандидат історичних наук, доцент Китаєв В.О.
 • 2001 рік – кафедра має назву: «Кафедра всесвітньої історії та історіографії». Завідувач кафедри доктор історичних наук професор Андрєєвим В.М.

8 січня 2001 рік – при кафедрі всесвітньої історії та історіографії функціонує науково-дослідна археологічна лабораторія 

3 листопада 2011 рік – Інститут психології, історії та соціології перейменовано на факультет психології, історії та соціології 

26 листопада 2012 рік –  створено психологічну службу

5 вересня 2014 рік – психологічну службу реорганізовано у соціально-психологічну службу

10 листопада 2018 рік – розпочала роботу «Школа юного психолога»

02 листопада 2020 рік – соціально-психологічний факультет перейменовано на  факультет психології, історії та соціології